Ústredný portál verejnej správy

Občiansky preukaz s čipom

Občiansky preukaz s elektronickým čipom a biometrickými údajmi

  • Občiansky preukaz s elektronickým čipom – je typ občianskeho preukazu s elektronickým čipom, ktorý sa vydáva od decembra 2013. Slúži, tak ako doteraz, na preukazovanie totožnosti občana SR pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami. Navyše obsahuje elektronický čip a tým umožňuje preukazovanie totožnosti občana v elektronickom prostredí pri využívaní elektronických služieb verejnej správy  (e-Government služieb).
  • Okrem toho budú obsahovať zakódovaný zápis biometrických údajov, teda odtlačky a podobu tváre, rovnako ako cestovné pasy. V súvislosti s touto zmenou už nebude možné vybaviť občiansky preukaz elektronicky, iba osobne.

Poznámka: Ak sa na konkrétnom zahraničnom portáli stretnete s nejakým problémom, obráťte sa, prosím, na prevádzkovateľa daného portálu.

V rámci procesu elektronizácie verejnej správy sa občanom postupne sprístupnia e-Government služby prostredníctvom siete internet. Elektronické služby, ku ktorým môže občan získať prístup, sú napríklad: nahlasovanie zmien, podávanie žiadostí, sťažností, žalôb, aukcie, verejné obstarávanie, služby katastra, služby daňového úradu, elektronické zdravotníctvo, eVoting (elektronické voľby a referendá) a podobne.

Základnou a nevyhnutnou požiadavkou pri prístupe k elektronickým službám je jednoznačná identifikácia osoby a následne jej autentifikácia. Občiansky preukaz s elektronickým čipom je dôveryhodným a bezpečným nosičom identifikačných údajov občana, teda jeho elektronickej identity.

Vedeli ste?
Zákon č. 305/2013 Z. z.  o e-Governmente definuje pojem elektronická identita osoby na účely elektronickej komunikácie a prístupu k informačným systémom verejnej správy, ako súbor znakov, ktoré sú zaznamenané v elektronickej podobe a ktoré jednoznačne odlišujú jednu osobu od inej osoby, elektronická identita osoby sa preukazuje identifikáciou osobyoveruje sa jej autentifikáciou. Identifikácia osoby sa ďalej preukazuje menom a priezviskom osoby v kombinácií s jej rodným číslom (Identifikátorom osoby). Autentifikácia je proces overenia identity osoby orgánom verejnej moci. Na autentifikáciu osoby sa môže použiť len občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID)bezpečnostný osobný kód (BOK).

Občiansky preukaz je na zadnej strane vybavený elektronickým kontaktným čipom, v ktorom sú uložené údaje uvedené na občianskom preukaze (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia atď.).
Občan mladší ako 65 rokov je povinný si zvoliť svoj bezpečnostný osobný kód – BOK pri podaní žiadosti; ostatní občania tak môžu urobiť alebo si ho zvoliť neskôr napr. pri preberaní občianskeho preukazu alebo kedykoľvek počas doby jeho platnosti. Bezpečnostný osobný kód je kombináciou šiestich ľubovoľných číslic.

 

Občanovi vystavením občianskeho preukazu s čipom a zadaním bezpečnostného osobného kódu nevzniká povinnosť využívať dostupné elektronické služby,  iba mu dáva možnosť komunikovať elektronicky. Ak bezpečnostný osobný kód nebude občan využívať môže si ho kedykoľvek zablokovať.

V prípade, že plánuje využívať občiansky preukaz s čipom na prístup k elektronickým službám potrebuje okrem samotnej karty aj softvérové vybavenie do počítača a kontaktnú čítačku čipových kariet. Softvér je možné bezplatne stiahnuť z portálu Ministerstva vnútra SR alebo zo stránky Ústredného portálu verejnej správy. Ovládače k čítačke kariet občan získa priamo od samotného výrobcu čítačky.

Pri vydávaní občianskeho preukazu s čipom si občan môže bezodplatne požiadať o nahratie troch certifikátov, ktoré sa uložia na elektronický čip občianskeho preukazu. Ide o kvalifikovaný certifikát (ACA), prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis (KEP, pôvodne používaný ako zaručený elektronický podpis ZEP), nekvalifikovaný certifikát (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom a šifrovací certifikát (SCA). Ku kvalifikovaným certifikátom na podpisovanie je potrebné si zvoliť KEP PIN (šesťmiestny kód) a KEP PUK (osemmiestny kód). Nahratie uvedených certifikátov je možné už aj online prostredníctvom aplikácie eID klient bez nutnosti osobnej návštevy niektorého oddelenia dokladov, stačí len poznať svoj BOK.

Upozorňujeme používateľov, aby pri komunikácii s orgánmi verejnej moci nepoužívali nekvalifikované certifikáty typu PCA a SCA, nakoľko nimi nie je možné vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis ani uznaný spôsob autorizácie. Prostredníctvom certifikátu PCA je možné vytvárať len zdokonalený elektronický podpis, ktorý nie je v zmysle zákona o e-Governmente akceptovaný ako platná autorizácia.

Na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu pri elektronických podaniach realizovaných prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, je okrem príslušného kvalifikovaného certifikátu na občianskom preukaze potrebné mať inštalovanú aj aplikáciu D.Signer/XAdES, ktorú si môžete stiahnuť v sekcii Na stiahnutie, kde je tiež dostupná Príručka k certifikátom [.pdf, 2.3 MB].

Na vyhotovenie kvalifikovaného elektronického podpisu príloh pri elektronických podaniach je možné prílohy podpísať alebo podpísané prílohy prezerať, vrátane XML/XDCF formulárov a informatívne validovať, napr. aj v bezplatných aplikáciách QES a aQES (dostupnej pre platformy Apple macOS, Linux a Windows 64/32bit) . Aplikácie QES a aQES umožňujú podpísanie aj z web formulárov, ak web stránka zavolá podpísanie v QES a aQES cez http POST volanie, viac v návode Návody: Qes (webnode.sk).

Súvisiace:

Dátum poslednej zmeny: 10. 7. 2024
Dátum zverejnenia: 2. 12. 2013