Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie elektronického dokumentu opatreného kvalifikovaným elektronickým podpisom z elektronického registratúrneho strediska katastra nehnuteľností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje poskytovanie a odosielanie elektronického dokumentu podpísaného kvalifikovaným elektronickým podpisom. Služba je prístupná prihláseným používateľom pomocou eID karty (občianskym preukazom s čipom) a je spoplatnená. Služba vyžaduje podpísanie žiadosti kvalifikovaným elektronickým podpisom. Informácie o službe

Prejsť na službu