Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje získať informácie o technickej a emisnej kontrole vozidla, ktorého ste vlastníkom alebo držiteľom, alebo s ktorým ste oprávnený konať na základe splnomocnenia. Informácie o službe

Prejsť na službu