Ústredný portál verejnej správy

Zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Službou (InfoSÚD) sa poskytuje zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií súdov (Informačné tabule, Uradná tabuľa súdu). Primárne ide o poskytovanie transparentných informácií o činnosti súdov s rešpektovaním ustanovení o verejných, neverejných, osobných a utajovaných informáciách. Službou sa zefektívňuje tok informácii medzi súdmi a odborníkmi z danej oblasti, ako aj poskytovanie informácií odbornej verejnosti (notári, advokátska komora, exekútori, súdnym znalcom, tlmočníkom, ...). Informácie o službe

Prejsť na službu