Ústredný portál verejnej správy

Vysvetľovanie súťaže

Košický samosprávny kraj

Popis služby

Služba slúži na predloženie žiadosti o vysvetlenie dokumentov a informácií zverejnených alebo poskytnutých v procese verejného obstarávania verejným obstarávateľom.

Prejsť na službu