Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie údajov z Registra účtovných závierok (RÚZ)

DataCentrum Bratislava

Popis služby

Služba slúži na vytvorenie, odoslanie žiadosti a následné poskytnutie vyžiadaných údajov z Registra účtovných zvierok (RÚZ) v zmysle platnej legislatívy, predovšetkým § 23 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Informácie o službe

Prejsť na službu