Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddlženia pre biznis subjekty vo forme vhodnej pre automatické spracovanie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba poskytuje informácie z Registra úpadcov. Je zameraná na poskytovanie informácií o nových konaniach, zmenách na konaniach a s nimi súvisiacimi úpadcami. Služba umožňuje vyhľadávanie podľa viacerých kritérií. Informácie o službe

Prejsť na službu