Ústredný portál verejnej správy

Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka – podľa osobitného predpisu (ID 1092)

Zvoľte poskytovateľa služby