Ústredný portál verejnej správy

Podávanie vyúčtovania odvodu z prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie a tomboly do štatného rozpočtu

Úrad pre reguláciu hazardných hier

Popis služby

Služba umožňuje podať vyúčtovanie odvodu z prevádzkovania žrebovej vecnej lotérie a tomboly do štatného rozpočtu na Úrad pre reguláciu hazardných hier plne elektronicky prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk). Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu