Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie záznamov o prístupoch ku konkrétnemu elektronickému zdravotnému záznamu pacienta

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba vráti občanovi na požiadanie výstup so zoznamom prístupov k jednotlivým elektronickým zdravotným záznamom. Záznamy o prístupoch k zdravotným záznamom pacienta su prístupné priamo z webovej aplikácie EZKO Pre každý záznam je v systéme evidovaný a prístupný zoznam prístupov, ktorý obsahuje kto, v akej roli, akou službou a v akom čase k záznamu pristúpil. Služba umožňuje filtrovanie výstupov. Pacient môže vyhľadať prístupy pre dátumové obdobie, môže vyhľadať všetky prístupy konkrétneho zdravotníckeho pracovníka za zvolené obdobie, môže vyhľadať prístupy pre konkrétny záznam za zvolené obdobie. Informácie o službe

Prejsť na službu