Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, podľa podmienok stanovených v zákone č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom), pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu