Ústredný portál verejnej správy

Registrácia do informačného prostredia Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Popis služby

Služba „Registrácia do informačného prostredia Štatistického úradu Slovenskej republiky“ pre registráciu užívateľa na prístup k elektronickým službám. Prístup v roli žiadateľ oprávňuje užívateľa aj k nasledovným dodatočným službám: 1. Podávanie požiadavky na štatistické zisťovanie 2. Podávanie pripomienok k programu štatistických zisťovaní. Informácie o službe

Prejsť na službu