Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií na portáli Národneho ústavu celoživotného vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Popis služby

Služba sprístupňuje informácie z portálu Národného ústavu celoživotného vzdelávania.

Prejsť na službu