Ústredný portál verejnej správy

Zverejnenie žalobného zámeru v Obchodnom vestníku – oprávnené osoby

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre oprávnené osoby, ktoré sú vedené v zozname oprávnených osôb, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a majú aktívnu legitimáciu podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Prostredníctvom služby sa zverejňuje žalobný zámer v Obchodnom vestníku, čo je podmienka na podanie žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov. Pri zverejnení žalobného zámeru sa vyžaduje vyplnenie všetkých povinných polí v žalobnom zámere, jeho odoslanie do Obchodného vestníka a úhrada poplatku. Zverejňovanie žalobného zámeru v Obchodnom vestníku je zákonným predpokladom na podanie žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov oprávnenou osobou. Pre realizáciu služby nie je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu