Ústredný portál verejnej správy

Podávanie sťažností a podnetov pre NKÚ SR

Najvyšší kontrolný úrad SR

Popis služby

Služba Podnety a sťažnosti pre NKÚ SR - zadanie umožňuje verejnosti zadať podnet na vykonanie kontroly, resp. podať sťažnosť.

Prejsť na službu