Ústredný portál verejnej správy

Podávanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba umožňuje pre autorizovaných užívateľov, podávať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a dokumenty tvoriace ich náležitosti (prílohy). Pri elektronickom podaní daňových priznaní systém automatizovane vystavuje akceptovateľné potvrdenie o podaní daňového priznania od správcu dane (daňový, alebo colný úrad) pre daňový subjekt. Informácie o službe

Prejsť na službu