Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zasielanie notifikácie o konci platnosti emisnej kontroly vozidla

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Na základe informácií evidovaných v systéme, najmä informácií o dátumoch absolvovania poslednej emisnej kontroly vozidla, je možné majiteľom vozidiel včas zasielať prostredníctvom tejto služby automatické notifikácie o blížiacom sa konci platnosti pôvodnej emisnej kontroly a potrebe absolvovania novej kontroly. Na základe tejto informácie si môžu majitelia vozidiel v dostatočnom časovom predstihu naplánovať výkon novej emisnej kontroly. Informácie o službe

Prejsť na službu