Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov-Fyzická osoba zahraničná

Zvoľte poskytovateľa služby