Ústredný portál verejnej správy

Vyhradzovanie parkovacieho miesta pre držiteľa ŤZP (ťažko zdravotne postihnutého)

Mesto Košice (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje prihlásenému používateľovi (prihlásenie sa občianskym preukazom s čipom) - držiteľovi preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutého), ktorý je zároveň vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla, požiadať o vyhradené parkovacie miesto na miestnej ceste na území mesta. Na podanie žiadosti o vyhradené parkovacie miesto je potrebné vyplniť a odoslať elektronický formulár. Formulár služby nie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP). Informácie o službe

Prejsť na službu