Ústredný portál verejnej správy

Publikovanie informácií verejným ochrancom práv

Kancelária verejného ochrancu práv

Popis služby

Služba poskytuje používateľovi možnosť získať informácie o činnosti a pôsobnosti verejného ochrancu práv. Rovnako poskytuje informácie o postupe pri podávaní podnetu. Služba tiež umožňuje zverejňovať informácie verejného ochrancu práv, pričom ide najmä o publikovanie Výročných správ o činnosti aj s uvedením odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov; Správ z prieskumov; Mimoriadnych správ. Informácie o službe

Prejsť na službu