Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácie o stave spracovania žiadosti na MZVaEZ SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre žiadateľov, ktorí prostredníctvom priradeného čísla žiadosti môžu zobraziť stav spracovania žiadosti, ktorú odoslali na Ministerstvo zahraničných vecí prostredníctvom elektronických služieb. Informácie o službe

Prejsť na službu