Ústredný portál verejnej správy

Podávanie ohlásenia o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podávať ohlásenie o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami nasledovným subjektom: - Výrobca pneumatík, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne - Organizácia zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky (kumulatívne za všetkých zastúpených výrobcov) Termín a rozsah ohlásenia: - Ohlásenie sa podáva raz ročne za celý kalendárny rok - Ohlásenie sa podáva do 28. februára nasledujúceho roka. Informácie o službe

Prejsť na službu