Ústredný portál verejnej správy

Vydávanie certifikátov súladu spracúvania osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje prevádzkovateľom a sprostredkovateľom na účely preukázania súladu spracúvania osobných údajov a existencie primeraných záruk ochrany osobných údajov požiadať Úrad na ochranu osobných údajov SR o vydanie certifikátu alebo obnovenie certifikátu. Certifikát sa vydá alebo obnoví najviac na obdobie troch rokov. Elektronické podanie je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom a zároveň pri podaní je potrebné sa autentifikovať. Informácie o službe

Prejsť na službu