Ústredný portál verejnej správy

Opravy, zmeny zápisov a dodatočných zápisov matričných udalostí

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožní občanovi podať žiadosť príslušnému matričnému úradu podľa miesta matričnej udalosti. Ak matričná udalosť nastala v cudzine, príslušná je osobitná matrika. Týka sa to žiadosti: •o opravu, zmenu zápisov a dodatočných zápisov matričných udalostí v knihe narodení, manželstiev a úmrtí kde oprava, alebo zmena zápisu dodatočného záznamu sa môže týkať osobných údajov, rodného čísla, vzťahových údajov, údajov o zápise, údajov matričného dokladu a iných. Informácie o službe

Prejsť na službu