Ústredný portál verejnej správy

Overovanie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Popis služby

Služba umožňuje overenie platnosti kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a v prípade platného kódu poskytne jeho detail (obchodné meno, IČO, sídlo, odborné zameranie). Informácie o službe

Prejsť na službu