Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie informácií o priebehu konkurzného a reštrukturalizačného konania a oddlženia pre verejnosť

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Popis služby

Primárnym cieľom služby je sprístupniť informácie o dlžníkoch a spisoch úpadcov pre verejnosť. Služba zobrazuje iba verejné a voľne dostupné informácie o spisoch úpadcov. Služba podporuje vyhľadávanie a výber dlžníkov a konania podľa údajov účastníkov, správcu, príslušnosti k súdu, dátumu a fulltextovým vyhľadávaním. Zobrazujú sa chronologicky zoradené úkony vybraného konania a všetky verejne prístupné dokumenty v elektronickej forme. Informácie o službe

Prejsť na službu