Ústredný portál verejnej správy

Podávanie sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach vo vzťahu k Úradu na ochranu osobných údajov SR

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Popis služby

Služba umožňuje podávať sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach. Informácie o službe

Prejsť na službu