Ústredný portál verejnej správy

Poskytnutie priestorových údajov o hraniciach

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Poskytnutie priestorovej a atribútovej informácie kategórie hranica zo súboru objektov ZBGIS na základe výberových kritérií formou OGC WFS. Informácie o službe

Prejsť na službu