Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o úmrtí

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Popis služby

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať zápis o úmrtí príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si pozostalá osoba rezervuje stretnutie pre vybavenie zápisu vzhľadom na krajinu v ktorej sa pozostalý občana nachádza. Informácie o službe

Prejsť na službu