Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby - prvé vydanie

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje po splnení istých podmienok podať žiadosť o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby príslušným okresným úradom. Informácie o službe

Prejsť na službu