Ústredný portál verejnej správy

Podávanie námietok proti výkazu nedoplatkov, ktorým si DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. uplatnila nárok na neuhradené poistné na verejné zdravotné poistenie

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. (OVM)

Popis služby

Služba umožňuje podanie námietok proti výkazu nedoplatkov plne elektronicky. Námietky je možné podať prostredníctvom formulára zverejneného na Ústrednom portáli verejnej správy. Pre elektronické podanie na slovensko.sk je nevyhnutné použiť eID (elektronický občiansky preukaz) a KEP (Kvalifikovaný Elektronický Podpis). Informácie o službe

Prejsť na službu