Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja Ústavom pamäti národa

Ústav pamäti národa

Popis služby

Podávanie žiadosti o priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja podľa zákona č.219/2006 Z.z. O priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja rozhoduje Ústav pamäti národa na základe písomnej žiadosti. Žiadosť obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, údaj o štátnom občianstve, údaje potvrdzujúce splnenie podmienok na priznanie postavenia účastníka protikomunistického odboja a vlastnoručný podpis. Informácie o službe

Prejsť na službu