Ústredný portál verejnej správy

Daňová kontrola

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba v rámci daňovej kontroly je iniciovaná predovšetkým správcom dane (daňový, alebo colný úrad). Služba sa týka sa dokumentov k daňovej kontrole (oznámenie o výkone daňovej kontroly, zápisnica o začatí daňovej kontroly, potvrdenie o prevzatí zapožičaných dokladov, protokol, výzva na vyjadrenie a iné výzvy správcu dane v rámci daňovej kontroly). Cieľom služby je výrazne zrýchliť komunikáciu v rámci daňovej kontroly a eliminovať administratívne náklady spojené s doručovaním písomností, počas daňovej kontroly. Daňovému subjektu je umožnené elektronicky podávať podklady pre výkon daňovej kontroly. Informácie o službe

Prejsť na službu