Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom rodičovi/dieťati.

Sociálna poisťovňa

Popis služby

Služba umožňuje prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať žiadosť o vyplatenie splatných súm na dôchodkovej dávke po zomretom rodičovi. Nárok na splatné sumy dôchodku prechádza na pozostalé osoby postupne v poradí určenom v § 118 ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, a to na manžela alebo manželku, ak nie je, tak na deti, a ak nie sú, na rodičov. Pre použitie služby je potrebné prihlásiť sa s eID (občiansky preukaz s čipom) alebo iný európsky doklad (https://www.slovensko.sk/sk/eidas/informacie-o-prihlaseni-cez-ei). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné podanie odoslať). Informácie o službe

Prejsť na službu