Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o odňatie licencie spoločenstva

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o odňatie licencie spoločenstva v prípade, že žiadateľ už nechce disponovať liceniou spoločenstva. Informácie o službe

Prejsť na službu