Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v Pôdohospodárskej platobnej agentúre

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadosti o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle § 48 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry.Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektronickým podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu