Ústredný portál verejnej správy

Poskytovanie záznamov o prístupoch k zdravotným informáciám pacienta

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Služba umožňuje občanovi monitorovať prístupy k osobným a zdravotným informáciám. Služba na základe zadaných kritérií zobrazuje záznamy o prístupoch k zdravotným informáciám pacienta, podľa zadaných parametrov. Zoznam obsahuje oprávnené prístupy aj zoznam pokusov o neoprávnený prístup. Informácie o službe

Prejsť na službu