Ústredný portál verejnej správy

Predkladanie žiadostí na podporu výstavby cyklistickej infraštruktúry

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Podávanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky - Výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry ako súčasť komponentu 3 – udržateľná doprava, Investícia 1 - Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy. Služba umožňuje podať žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Vyplnenie žiadosti o poskytnutie príspevku vrátane vloženia požadovaných príloh je základnou požiadavkou vyjadrujúcou záujem žiadateľa o poskytnutie príspevku z mechanizmu POO na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry. Pre realizáciu služby je potrebný občiansky preukaz s čipom (eID) a kvalifikovaný elektronický podpis. Informácie o službe

Prejsť na službu