Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby - zmena osobných údajov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu osobných údajov vo vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby. Informácie o službe

Prejsť na službu