Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

Zvoľte poskytovateľa služby