Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadanky na objednanie sa u lekára primárnej zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva SR

Popis služby

Podanie žiadanky na objednanie sa u lekára primárnej ZS umožňuje občanovi sa elektronicky objednať u lekára prvého kontaktu v eHealth prostredí NPZ. Vstupom služby Podanie žiadanky na objednanie sa u lekára primárnej ZS je vybraný vhodný PZS (t.j. lekár primárnej ZS) a vybraný kalendár pre požadovaný typ vyšetrenia. Následne bude ponúknutý kalendár voľných termínov na vyšetrenie. Dĺžka potrebného časového okna u lekára je určená podľa typu vyšetrenia. Občan môže požiadať o rezerváciu termínu u vybraného PZS, systém mu rezerváciu potvrdí alebo oznámi súbeh rezervácie iného občana a vráti ho na výber iného PZS resp. termínu. O potvrdení rezervácie rozhoduje samotný PZS. Informácie o službe

Prejsť na službu