Ústredný portál verejnej správy

Podávanie návrhu o zrušenie osvedčenia technika technickej kontroly

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zrušenie osvedčenia kontrólneho technika technickej kontroly daným okresným úradom na základe vlastnej písomnej žiadosti technika. Informácie o službe

Prejsť na službu