Ústredný portál verejnej správy

Registrovanie subjektu k dani z pridanej hodnoty pre skupinu platiteľov

Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63 Banská Bystrica

Popis služby

Služba poskytuje okrem základnej registrácie subjektu k dani pre daň z pridanej hodnoty aj možnosť elektronicky sa registrovať ako platiteľ DPH v zmysle ustanovení zákona o dani z pridanej hodnoty ako skupina platiteľov, pri hromadnej žiadosti, pre osoby, ktoré podnikajú na základe zmluvy o združení, družstva, právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá podniká v zahraničí, zahraničnej osoby. Služba tiež umožňuje realizovať aj vstup nového člena do skupiny, resp. výstup člena zo skupiny. Informácie o službe

Prejsť na službu