Ústredný portál verejnej správy

Podávanie Žiadosti o vyplatenie nenávratného finančného príspevku PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podávanie žiadostí o platbu poskytnutého finančného príspevku. Žiadosť sa podáva iba elektronicky a pre jej podanie je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojim KEP (kvalifikovaným elektr.podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom Informácie o službe

Prejsť na službu