Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o platbu na projektové podpory Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podávať žiadosti o platbu pre všetky typy platieb (zálohová, paušálna, refundácia...) podľa účinnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Pre podanie elektronickej žiadosti o platbu je potrebné eID a KEP, tzn. prihlásiť sa pomocou občianskeho preukazu a podpísať žiadosť svojím KEP (kvalifikovaným elektr. podpisom) alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu