Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o kompenzáciu cien energií pre dodávateľa energií

Ministerstvo hospodárstva SR

Popis služby

Služba poskytuje dodávateľom energií možnosť elektronického podania žiadosti o kompenzáciu cien energií. Žiadosť je možné podať výlučne elektronicky. Žiadosť je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom. Pre využívanie služby je potrebný občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID). Informácie o službe

Prejsť na službu