Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o zmenu údajov v registri výrobcov vyhradeného výrobku

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje urobiť zmeny v registroch výrobcov vyhradeného výrobku, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Pre podanie žiadosti o zmenu v registroch výrobcov vyhradeného výrobku je potrebné mať zriadené: - EID (elektronický občiansky preukaz), - KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) - právo zastupovať organizáciu výrobcu vo veciach registrácie. Informácie o službe

Prejsť na službu