Ústredný portál verejnej správy

Zobrazovacia služba INSPIRE - Správne jednotky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje zobrazenie údajov a atribútových údajov (FeatureInfo) z INSPIRE témy Správne jednotky (Administrative units) formou OGC WMS. Informácie o službe

Prejsť na službu