Ústredný portál verejnej správy

Informovanie sa o stave spracovania žiadosti na overenie výsledkov geodetických činností

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Popis služby

Služba slúži na poskytovanie informácii o stave spracovania žiadostí na overenie výsledkov geodetických činností (geometrického plánu a zriadenia a aktualizácie podrobných geodetických bodov). Táto služba poskytuje informácie o jednotlivých fázach v procese spracovania požiadavky od prijatia až po vybavenie tejto požiadavky. Služba je prístupná aj neprihláseným používateľom a je bezodplatná. Informácie o službe

Prejsť na službu