Ústredný portál verejnej správy

Podávanie registračného formulára pre priame podpory v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (registrácia/zmena údajov)

Pôdohospodárska platobná agentúra

Popis služby

Služba umožňuje podávanie registračného formulára pre priame podpory v prípade, že sa jedná o nového prijímateľa (žiadateľa), ktorý nedisponuje identifikačným číslom PPA. Taktiež je možné uvedenou službou požiadať o zmenu/doplnenie údajov už podaného registračného formulára pre priame podpory, resp. požiadať o prístupy do aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu (GSAA). Detailný popis služby je na linku výzvy na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Žiadosť sa podáva elektronicky a pre jej podávanie je potrebné eID a KEP (kvalifikovaný elektronický podpis), tzn. prihlásenie sa pomocou občianskeho preukazu a podpísanie žiadosti svojím KEP alebo v zastúpení Mandátnym certifikátom. Informácie o službe

Prejsť na službu