Ústredný portál verejnej správy

Podávanie žiadosti o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby - zmena osobných údajov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Popis služby

Služba umožňuje podať žiadosť o zmenu osobných údajov v preukaze vodiča vozidla taxislužby. Informácie o službe

Prejsť na službu